Manier van werken

Werkwijze

Ik maak gebruik van de meest moderne methodiek binnen de psychologie, Acceptantce en Commitment Therapie (ACT). ACT is ontwikkeld door onder andere Steven Hayes, Kelly Wilson en Kirk Strosahl. Hier kun je verder lezen over ACT. En hier kun je verder lezen over ACT4Kids

De T in act staat voor therapie. Ik noem het ook vaak de T van training. Ik train kinderen, jongeren en of ouders de vaardigheden die je nodig hebt om pijnlijke situaties te kunnen (ver) dragen (accepteren) en het leren loslaten van negatieve gedachtes en gevoelens zoals angst en piekeren. Ik help je meer aandacht te hebben voor het hier en nu, leer je hoe je kunt focussen en hoe je meer aandacht kunt hebben voor wat er zich feitelijk afspeelt. Ik help je meer zicht te krijgen op wie je bent, wat je waardevol vindt en wat je wilt bereiken in dit leven. 

Coaching

Ik heb mij gespecialiseerd in laagdrempelige en toegankelijke vormen van coaching en begeleiding. Ook verzorg ik workshops en trainingen.

Om ACT vaardigheden eigen te maken vraagt dit een behoorlijke motivatie van kinderen, maar ook van de mensen om de kinderen heen. Mijn begeleiding is geen Quick fix, het vergt ook van mij als begeleider, behoorlijke inzet. Ik werk vanuit een persoonlijke benadering dit betekent dat ik niet als alwetende therapeut tegenover je zit, maar dat ik actief samen het kind en de begeleider aan de slag ga.

Mijn kracht is dat ik een behoorlijke rugzak met professionele en persoonlijke ervaring heb. Ik investeer in relatie, want om goed en passend te kunnen coachen, moet ik de kinderen goed kennen. 

Hoogbegaafdheid

Ik heb zowel persoonlijke als professionele ervaring met hoogbegaafdheid. Als moeder heb ik ervaring met hoogbegaafde kinderen. Als leerkracht heb ik onderwijs gegeven binnen fulltime hoogbegaafden onderwijs. Ook heb ik ruime ervaring  op een dagbesteding voor hoogbegaafde thuiszitters, als schaduw voor hoogbegaafde kinderen die terug keren naar het onderwijs en als ambulant begeleider. Op dit moment werk ik ook een aantal uren in de week bij Stichting Hart4IQ in Papendrecht.

Ik heb met veel methodieken mogen werken met kinderen die een cognitieve ontwikkelingsvoorsprong hebben. ACT4KIDS heeft voor mij en de kinderen die ik tot u toe heb mogen begeleiden echt een verschil gemaakt. Ook zijn er mooie artikelen over ACT en hoogbegaafdheid welke te vinden zijn bij de interessante links op mijn website. 

Act begeleiding traject thuiszitters

Soms is een kind nog niet aan coaching of therapie  toe en is een begeleidingstraject veel passender.

Vaak als een kind net thuis komt te zitten, omdat het echt niet meer gaat op school, is het nog veel te vroeg om actief aan de ACT-vaardigheden te gaan werken. Het doel is dan eerst om tot rust te komen en ergens een plek te hebben waar je je begrepen voelt. ACT-Barendrecht is die plek. 

Jij krijgt als ouder een beetje ruimte om op adem te komen en kinderen ervaren dat er ook buiten het eigen huis een plek is waar ze zichzelf mogen zijn. Ik weet op dat moment vooral wat ik niet moet doen en creëer een ruimte waar gevoelens ervaren mogen worden. Ook is het fijn om een plek te hebben waar je wel dingen kunt ondernemen, maar waar ook rekening gehouden wordt met al je gevoelens die je op dit moment ervaart. 

Ouderbegeleiding

Voor ouders is er ruimte in de vorm van ouderbegeleiding. Wanneer een kind (tijdelijk) niet naar school kan gaan komt er veel op je af. Je krijgt te maken met meerdere hulpverleners, nieuwe termen en instanties die nieuw voor je zijn. Ik kan je daarin adviseren en begeleiden om vanuit overzicht de juiste keuzes te kunnen maken. Ook kan ik je begeleiden tijdens oudergesprekken, bijvoorbeeld door ze samen voor te bereiden. Ouders ervaren dit vaak als erg helpend. We werken hierdoor aan een veilige sfeer en vertrouwen. Dit traject loopt vaak heel organisch over naar een coaching traject, waarbij we concreet toewerken naar een nieuwe werkbare situatie rondom en in samenspraak met het onderwijs. 

In het begeleidingstraject ben ik flexibel en sluit ik aan bij wat er nodig is. Dit kan ook betekenen dat de begeleiding in eerste instantie aan huis plaatsvindt. 

Therapiehond, en andere activiteiten

Op dit moment werk ik vanuit een praktijk aan huis met mijn hond Soof. Soof en ik zijn samen opgeleid door Kwispelkracht. Soof kan mij en de kinderen ondersteunen in het begeleidingsproces en zorgt voor plezier en ontspanning tijdens de sessies. We gaan er in de omgeving vaak op uit met en zonder Soof.

Praten over je gedachtes en gevoelens gaan nu eenmaal makkelijker als je samen lekker bezig bent. In een moestuin aan het werk, aan het wandelen bent met de hond, samen aan het koken, knutselen, suppen op de Waal of andere dingen aan het doen bent. Dit is ook kenmerkend voor mijn begeleidingen. We gaan samen dingen doen waardoor je weer gaat voelen wat je wel en niet leuk vindt. Dit levert heel vaak meer waardevolle momenten op dan dat je aan een tafel tegenover zit en alleen maar praat over wat je moeilijk vindt. Het voelt vaak alsof we leuke dingen aan het doen zijn, maar alle begeleidingsuren zijn wij wel degelijk bezig met het begeleidingsdoel en alle bijeenkomsten hebben een inhoud waar goed over nagedacht is.  

Aanmelding

Vaak worden kinderen bij mij aangemeld door ouders. Ik werk dan altijd in samenwerking met ouderbegeleiding. Omdat ik de kinderen meestal maar een paar uur van de 168 uur in de week bij mij zijn, is het naar mijn mening van belang dat de omgeving van het kind meedoet in het proces. Zo heeft het kind de kans om ook buiten de begeleidingsuren te kunnen oefenen met de aangeleerde vaardigheden. Dit vraagt ook van de ouders een actieve inzet tijdens het begeleidingstraject.